حقایقی درباره عزت نفس دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ 10:5

۱فرزندان خود را تحسین کنید ؟

تشویق باعث بالندگی بچه ها می شود و هیچ چیز به اندازه آن موثر نیست ، تحسین باید با احترام ومشخص باشد تاتاثیر مثبت به جا بگذارد . لاز م نیست که والدین منتظر باشند بچه های آنان کارهیا فوق العاده خوب انجام دهند تا مورد تحسین قرار گیرند رویدادهای روزانه مانند به موقع آمده شدن برای رفتن به مدرسه نیز کافی است .

والدینی که به طور مکرر نسبت به فرزندان خود منتقد و از آن ها ناراضی اند بچه هایی با عزت نفس پایین به بار خواهند آورد.

۲محبت و عشق زیادی نسبت به فرزندان خود نشان د هید .

بچه ها نیاز مند عشق و محبت هم به صورت کلامی و هم به صورت فیزیکی اند. والدین باید همواره به بچه های خود بگویند که آن ها را دوست دارند والدین می تواند با در آغوش کشیدن ، بوسیدن ، نوازش کردن محبت و علاقه خود را به فرزندانشان نشان دهند.

۳با فرزندان خود با احترام رفتار کنید .

والدین باید با بچه های خود با احترام مشابهی که برای یکد وست یا فرد دیگری در خیابان قائل اند ، رفتارکنند . یکی از راه هایی مهمی که والدین می تواند برای نشان دادن احترام به بچه ها از آن استفاده کنند ، توجه به گفته های آنان است . بعضی از والدین با بچه های خود طوری صحبت می کنند که با دیگران هرگز این گونه صحبت نمی کنند بعضی از والدین وقتی که عصبانی می شوند ، بچه های خود را با نام های تحقیر آمیز و بی اهمیت صدا می زنند این گونه روش ها می توانند تاثیر منفی روی عزت نفس آن ها داشته باشند . والدین می توانند با گفتن لطفا و متشکرم احترام خود را به بچه ها نشان دهند ، هم چنین باید از بچه ها در خواست کند که آنان نیز مشابه والدین خودعمل کنند.

۴در آموزش های خود جدی باشید .

بچه ها به چیزهای قابل پیش بینی در زندگی خود نیاز دارند . آن ها نیاز دارند که بدانند والدینشان چه ا نتظاری از آنان دارند . همچنین می خواهند بدانند که چه انتظاراتی باید از والدینشان داشته باشند . قوانین خانوادگی باید برای بچه ها روشن و همواره لازم الاجرا باشند . از ا ین طریق بچه ها یاد می گیرند که چه رفتاری قابل قبول و چه رفتاری غیر قابل قبول ا ست.

۵انتظار نداشته باشید بچه هایتان کامل باشند .

هیچ کسی کامل نیست ، و لذا والدین نباید چنین انتظاری از فرزندان خود داشته باشند ، بچه ها نیاز دارند بداند که والدینشان آن ها را همان طور که هستند قبول دارند و چنین مقبولیتی باعث می شود که آن ها احساس امنیتی کنند ، و نتیجه این امر افزایش عزت نفس است بعضی از والدین فکر می کنند که بایستی بچه ها ی خود راتحت فشار بگذارند تا کارها را بهتر انجام دهند . در واقع عکس این عمل درست است .

بچه هایی که والدینشان آن ها را همان طور که هستند ، قبول می کنند با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر ، تلاش لازم را برای موفقیت انجام می دهند . اما بچه هایی که تحت فشار والدین قرار می گیرند تا کارها را بهتر ا نجام دهند ، ضمن ناراحتی علیه والدین خود طغیان می کنند.

۶به رفتار ها ونگرش های خود ا همیت دهید .

والدین الگوی بچه ها در نحوه رفتار و نگرش محسوب می شوند آنها نمی تواند انتظار داشته باشند که بچه هایشان نگرش مثبت و مناسب را بدون داشتن الگویی درست ، رشد دهند اگر والدین درباره خود شان احساس خوبی نداشسته باشند ، قادر نخواهند بود به فرزندانشان نشان دهند چگونه درباره خود احساس خوبی داشته باشند.

۷به سخنان فرزندان خود گوش کرده به آنها پاسخ دهید.

والدین باید در گفت وگو با فرزندانشان ، مطمئن باشند که به آنها توجه کامل دارند والدین می تواند با نشستن در کنار آنان ، نگاه کردن در چشمانشان و از طریق نوازش این کار را انجام دهند . والدین باید به وسیله تربیت کردن توام با احترام این اجاره را به فرزندانشان بدهند که بدانند سوالات و سخنان آنان مهم است.

اگر والدین به آن چه بچه ها می گویند اهمیتی ندهند احتمالا موجب تقویت این فکر در بچه ها خواهند شد که افراد مهمی نیستنددو گفته هایشان نیز چندان اهمیتی ندارند.

والدین باید بچه ها را به پرسیدن تشویق کنند و با صداقت به سوالات انان پاسخ دهند و وقتی جواب سوالی را نمی دانند به راحتی بگویند که نمی دانند و از پاسخ غلط خودداری کنند زیرا فرزندان انتظار ندارند که والدینشان همه چیز را بدانند اما از آنان انتظار دارند که صادق باشند.

۸به قول ها یی که به فرزندان خود داده اید عمل کنید :

وقتی والدین به فرزندان خود قول می دهند که کاری را انجام دهند بایستی تمام تلاش خود را برای پای بندی به آن قول به عمل آورند. عمل به قول نشان دهنده آن است که والدین فرزندانشان را دوست دارند و با آن ها با صداقت و درستی رفتار می کنند . به بیان دیگر عمل نکردن به قول بچه ها را دچار سر درگمی کرده با این فکر را در آنان تقویت می کند که والدینشان آن ها را به حد کافی دوست ندارند تا به قول خود عمل نمایند. این عمل به شدت به عزت نفس بچه ها صدمه می زند.

۹برای فرزندان خود وقت بگذارید

والدین باید وقت خاصی را در نظر بگیرند که با فرزندان خود بگذرانند این وقت باید هم باری والدین و هم برای فرزندان شاد و حسرت آمیز باشد مقدار وقتی که با فرزندتان می گذرانید ، مهم نیست . مهم این است که دقایقی را با هم باشید . اختصاص زمان خاصی ، مثلا ۱۵ دقیقه در هر روز ، این پیام را به فرزندان خواهد داد که والدینشان برای آن ها اهمیت و ارزش قائل اند و این بسیار مهم است .

۱۰به فرزندانتان مثبت گویی در مورد خود را آموزش دهید .

مثبت گویی در مورد خود ، ابزار نیرومندی برای بچه هاست هر قدر که بچه ها چیزهای خوبی را در مورد خود تکرار کنند به احتمال خیلی زیاد آن را باور کرده و در خ ود حس خواهند کرد بهترین راه برای آموزش مثبت گویی به بچه ها ، انجام آن توسط والدین در مورد خودشان است.

۱۱بچه ها راتشویق کنید که تصمیم هایی در مورد خود بگیرند .

قدرت تصمیم گیری یکی از مهارتهای مهم برای بچه هاست . داشتن چنین مهارتی خیلی مهم خواهد بود و الدین می تواند قدرت تصمیم گیری بچه هارا به روش های مختلف مورد تشویق قرار دهند این امر از خردسالی شروع می شود و الدین می تواند راههای گوناگون را به فرزندان خود ارائه دهند و از آن ها بخواهند که تصمیم گیری کنند مثلا فهرستی از غذاها را بدهند و با نظر آن ها نسبت به تهیه غذای شب اقدام کنند بازیهای مانند شطرنج قدرت تصمیم گیری در کودکان را افزاش دهند.

۱۲به بچه ها مسئولیت بدهید .

وقتی به بچه ها مسئولیت هایی داده می شود ، ان ها به خود می بالند و رشد می کنند مسئولیتهایی مانند کارهای عادی و روز مره هفتگی و روزانه باعث می شود که والدین نسبت به توانایی فرزندانشان اعتماد کنند و آن ها نیز از عهده انجام کار ، به خوبی بر آیند و در این بین تشویق برای گرفتن مسئولیت بسیار موثر است.

۱۳بچه ها را آزاد بگذارید تا بعضی مواقع خطر کنند

برای بچه ها مهم است که یاد بگیرند که آن ها هم مانند بزرگتر ها در مواقعی شکست میخورند بچه ها بدون تجربه شکست و ناکامی قادر به یادگیری و چگونگی مقابله با ان نیستند . بنابراین به جای محافظ آن ها بودن وتلاش در پرهیز ا ز شکست آنان ، والدین باید به بچه ها کمک کنند تا وقتی که چنین اتفاقاتی برایشان افتاد بتوانند با روش های مثبت به مقابله با آن برخیزند . والدینی که نحوه مقابله با شکست و نا کامی را به فرزندان خود یاد می دهند ، آن ها را در تمام عمر به این وسیله مجهز می کنند.

۱۴دوستی های فرزندان خود را تشویق کنید .

نیازهای اجتماعی بچه ها در رشد و عزت نفس آنان بسیار حائز اهمیت است بچه ها نیاز دارند که اوقاتی را با دوستان خود برای یادگیری ارتباط با سایر افراد خارج از خانواده و با افرا همسن خود بگذرانند .چنین دوستی هایی به بچه ها یاد می دهد که چگونه با دیگران همکاری کنند و با ا فراد دیگر ارتباط داشته باشند.

۱۵به توانایی ها و علائق فرزندان خود اهمیت دهید.

۱۶کارهای مدرسه ای هنری و پروژه های فرزندان خود را در معرض نمایش قرار دهید.

۱۷در برخورد با نوجوان ملایم و منطقی باشید.

۱۸اجازه ابراز وجود را به نوجوان خویش بدهید و به نظریات آن احترام بگذارید.

۱۹از مقایسه کردن نوجوانان با یکدیگر جدا بپرهیزید .

۲۰هیچ گاه نظریات خویش را به نوجوانان تحمیل نکنید.

۲۱همواره سعی کنید توانمندیهای کودکان و نوجوانان را مد نظر قرار دهید نه ضعفها و ناتواناییهای آنان را .

۲۲به نوحوانان خویش در حد لزوم اجازه فعالیت بدهید.

۲۳تجارب موفقیت آمیز نوجوانان را افزایش دهید تا از این طریق عزت نفس بالایی در آنان شکل گیرد.

۲۴مهارتهای اجتماعی کودک و نوجوان کمرو و دارای عزت نفس پایین را تقویت کنید.

۲۵همیشه در برخورد با نوجوان حالت پذیرندگی و نه طوکنندگی داشته باشید.

۲۶با همسر خویش جبهه متعد تشکیل دهید هرگز با فرزندان خود علیه همسرتان متحد نشوید این عمل ممکن است در فرزند شما کشمکشهای عاطفی ایجادکند چنین عملی موجب برانگیختگی احساسات مخرب چون گناه ، حقارت ، شرمندگی و نا امنی خواهد شد.

۲۷از وابسته کردن بیش از حد نوجوان به خودتان پرهیز کنید.

۲۸نوجوان خود را با الگوهای رفتاری مطلوب آشنا کنید.

۲۹نوجوان را هیچ گاه با موضوعات خرافی ( چون دیو ، پری ، جن و … ) نترسانید .

۳۰هر چه را که دل کوچک فرزند شما می خواهد در اختیار او مگذارید به او فرصت دهید تا ارزش بدست آوردن و لذت استحقاق داشتن را درک کند .

۳۱هرگز به عواطف و احساسات نوجوان خود بی تفاوت نباشید.

۳۲با نوجوان خود مثل یک دوست صمیمی برخورد کنید.

۳۳توجه د اشته باشید که مشاجرات لفظی در خانه ( میان پدر و مادر ) در روحیه یا رفتار نوجوان منعکس می شود.

۳۴به سرگرمیها و تفریحات مناسب در زندگی نوجوان اهمیت دهید و بی تفاوت نباشید .

۳۵در محبت کردن به نوجوان راه افراط و تفریط در پیش نگرید.

۳۶به فرزندتان احساس بدهید که بداند دوست داشتنی و قابل احترام است اما هرگز با او نوزاد وار رفتار نکنید.

۳۷توقعات فرزندتان را در حد معقول برآورده سازید.

۳۸هیچ گاه فرزندتان را با القاب نامناسب صدا نزنید و از مسخره کردن آنها جدا بپرهیزید.

۳۹در پرورش استعدادهای بالقوه کودکتان جدیت به خرج دهید.

۴۰برای آنکه کودکی باعزت نفس بالا پرورش دهیم باید خود دارای عزت نفس شایان توجهی باشیم.

دو روش علمی برا ی افزایش اعتماد به نفس بر گرفته از مقاله منصور آرام فرد کارشناسی اثر روانشناسی

۱با خدا ارتباط برقرار کنید.

۲به خودتان عشق بورزید

۳لیستی از توانایی خود تهیه کنید

۴خودتان را تشویق و ستایش کنید .

۵با جسم نو د خوب رفتار کنید

۶همیشه تبسمی بر لب داشته باشید

۷حالت بگیرید

۸تنفس عمیق را تمرین کنید

۹خوب بخوابید

۱۰همه را ببخشید روح خود را آزاد کنید ) اعتماد بهنفس روحی غنی بزرگ

۱۱از خوبی دیگر تشکر و قدردانی کنید

۱۲در همه حال شکر گزار باشید

۱۳در باره اعتماد به نفس فکر کنید.

۱۴تکرار عباراتتاکیدی مثبت را جدی بگیرید .

۱۵کگتابهای مفید و الهام بخش بخوانید

۱۶به وضعیت ظاهر خود اهمیت بدهید .

۱۷به د یگران احترام بگذارید.

۱۸خود را به دیگران معذی کنید

۱۹سرعت راه رفتن خود را ۲۵ درصد افزایش دهید

۲۰تبریک و تسلیت بگویید و هدیه بدهید.

مشخصات نوجوان و جوان با

الف) عزت نفس زیاد :

۱مستقل عمل می کند

۲مسئولیت پذیر است ( سریع و با اطمینان عمل می کند )

۳به پیشرفت هایش افتخار می کند.

۴به آموزش ها و فعالیتهای جدید مشتاقانه رو می آورد.

۵هیجانات و احساسات در او دامنه وسیعی دارد ( قهقهه زدن ، فریاد زدن ، گریه کردن و…)

۶ناکامی را به خوبی تحمل می کند.

۷احساس می کند می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.

ب) با عزت نفس کم :

۱استعدادهای خود را د ست کم می گیرد ( نمی توانم ، نمی توانم بر زبان او جاریست )

۲احساس می کند که دیگران ارزشی برای او قائل نیستند.

۳احساس ناتوانی در فعلایتها می کند .

۴به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد.

۵عواطف و احساسات در او د امنه محدودی دارد ( می توان پیش بینی کرد که در هر موقعیتی چه واکنشی نشان می دهد ) .

۶از موقعیتهای نگرانی زا فرار می کند .

۷بهانه جو می باشد و زود نا امید می شود ( اصطلاحا نازک نارنجی است )

۸برای ضعف ها ی خود دیگران را سرزنش می کند.

و خلاصه آنکه هر فردیکه دنیا است برای شناخت یک دنیا ، یک دنیا چیز باید آموخت

منـابـع
۱) بیابانگرد ، اسماعیل :روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان
۲) انیکسون ،وینال و همکاران : زمینه روانشناسی – ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران ، جلد دوم تهران .انتشارات رشد ۱۳۶۸
۳) سیف ، علی اکبر: روانشناسی پرورشی
۴) شفیع آبادی ـ عبداله . فنون و روشهای مشاوره چاپ سوم
۵) هنری مالن ، پاول و همکاران : رشد و شخصیت کودک ترجمه مهشید باسایی
۶) ناتانیل براندن : روانشناسی حرمت نفس ترجمه جمال هاشمی
۷) دکتر هریس ، کلمز . امینه کلارک ، رینولدبین : روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان . ترجمه پروین علی پور

نوشته شده توسط احمد لعل اسلامي  | لینک ثابت |